Telecommunication Journal, 36. sējums,303-732. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1969

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija