Organizational Symbolism

Pirmais vāks
Barry A. Turner
W. de Gruyter, 1990 - 315 lappuses

No grāmatas satura

Saturs

Introduction Barry A Turner
1
A Quebec
43
Chapter 4
55
Autortiesības

15 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija