Direct Broadcast Satellites and the United Nations

Pirmais vāks
BRILL, 1978. gada 19. sept. - 327 lappuses
 

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

The Satellite Broadcast Policy Issue in the United Nations
1
Philosophy of the United Nations on Outer Space
14
The United Nations Educational Scientific and Cultural
29
Autortiesības

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija