Livy, Books I. and II.

Pirmais vāks
Caratzas, 1976 - 270 lappuses

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija