Telecommunication Journal, 49. sējums,7-12. izdevums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1982

No grāmatas satura

Saturs

Editorial
384
All manuscripts submitted for insertion
401
Material from this publication may be reproduced in The international approach to the ISDN
411
Autortiesības

4 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija