Telecommunication Journal, 49. sējums,7-12. izdevums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1982

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Published each month by the International Telecommunica
507
A new method of predicting F2layer critical frequencies
721
Trends in digital switching and ISDN
736
Autortiesības

4 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija