Telecommunication Journal, 57. sējums,433-864. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1990

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
496
2. sadaļa
572
3. sadaļa
572
Autortiesības

28 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija