Annual Report of the Librarian of Congress for the Fiscal Year Ended ...

Pirmais vāks
U.S. Government Printing Office, 1985

No grāmatas satura

Saturs

Administration
1
National Programs
22
Congressional Research Service
37

21 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija