The American Federationist, 83-85. sējumi

Pirmais vāks
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1976
Includes separately paged "Junior union section."

No grāmatas satura

Saturs

LABOR PRESS Closing the Minimum Wage Gap 12
12
AFLCIO
Published monthly by the American for better purchasing power for lowincome workers
23

2 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija