Greece & Rome

Pirmais vāks
At the Clarendon Press, 1969

No grāmatas satura

Saturs

THESEUS W den Boer
1
THE TRIAL OF CLUTORIUS PRISCUS D C A Shotter
14
THE CASUALTY LISTS IN THE TROJAN WAR C B Armstrong
30

33 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija