Dictionnaire international du froid: Anglais-français : termes et définitions

Pirmais vāks
Peeters Publishers, 2007 - 378 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Refrigeration of perishable products
6
2
63
Production du froid
65
Refrigerating equipment
153
Cooling methods
185
5
190
Storage transport distribution
197
7
249
8
291
Other applications of refrigeration
323
Refrigeration and the environment
333
français
359
Autortiesības

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija