Annales Academici

Pirmais vāks
 

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Atlasītās lappuses

Citi izdevumi - Skatīt visu

Populāri fragmenti

232. lappuse - Justitiam legesque et apertis otia portis ; Ille tegat commissa deosque precetur et oret, *» Ut redeat miseris, abeat fortuna superbis.
186. lappuse - Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta in inlustri posita monumento intueri; inde tibi tuaeque rei publicae quod imitere capias, inde foedum inceptu, foedum exitu, quod vites.
46. lappuse - De rechten van den mensch in Vrankrijk, geen gewaande rechten in Nederland. Of betoog, dat die rechten bij het volk van Nederland in volle kracht genoten worden. En iets over onze vrijheid en Patriotismus. Door een Patriot.
165. lappuse - Dans mes études ayant pour objet l'influence des mouvements de la terre sur les phénomènes fondamentaux de l'optique dont se sert l'astronomie...
82. lappuse - Bijdrage tot de kennis van den regeeringsvorm van Maastricht en zijn ressort, meer bijzonder gedurende het tijdvak 1632-1794.
207. lappuse - Bibliotheca Academica diebus Lunae , Martis , Mercurii , lovis , Veneris et Saturni ab hora XI ad IV, feriarum autem tempore iisdem diebus ab hora I ad III unicuique patebit.
252. lappuse - Toegepaste kruidkunde. Handleiding tot aanwijzing van het gebruik , dat de mensch maakt van voorwerpen uit het plantenrijk.
254. lappuse - De godsdienstige bewegingen van dezen tijd in haren oorsprong geschetst. Vier voorlezingen etc.
252. lappuse - Verhandeling inhoudende eene beschrijving van de hennepteelt in Nederland en eene aanwijzing van haar nut in den landbouw en andere bedrijven.
165. lappuse - Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Utrecht, den 23™ Junij 1859 uitgesproken.

Bibliogrāfiskā informācija