Telecommunication Journal, 39. sējums,577-768. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1972

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
561
2. sadaļa
564
3. sadaļa
568

19 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija