Telecommunication Journal, 56. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1989

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
42
2. sadaļa
A-16
3. sadaļa
A-16
Autortiesības

41 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija