Management Science: The Business Use of Operations Research

Pirmais vāks
Doubleday, 1967 - 192 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Processes and Policies
9
Figures Are Not Enough
16
Lessons From Early Experience
22
Autortiesības

22 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija