Telecommunication Journal, 55. sējums,421-862. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1988

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
490
2. sadaļa
490
3. sadaļa
490
Autortiesības

31 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija