Statistics in Criminal Justice: Analysis and Interpretation

Pirmais vāks
Jones & Bartlett Learning, 1999 - 362 lappuses
Criminal Justice / Law Enforcement

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Chapter 1The Logic of Comparisons and Analysis
1
Chapter 2Variables and Measurement
19
Summarizing Data
43
Chapter 4Measures of Central Tendency
73
Chapter 5Measures of Dispersion
93
The Form of a Distribution
111
Chapter 7Introduction To Bivariate Descriptive Statistics
127
Chapter 8Measures of ExistenceStatistical Significance of a Relationship
139
BRIDGING THE GAP BETWEEN
211
Chapter 12Multivariate Measures of Association
225
Chapter 13Introduction to Inferential Analysis
255
Steps in Hypothesis Testing
275
Conclusion
283
Chapter 16Putting It All Together
309
Appendix AMath Review and Practice Test
315
Appendix BList of Variables
327

Chapter 9Measures of the Strength of a Relationship
163
Chapter 10Measures of Direction and Nature of a Relationship
197

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija