Government Contract Procedure and Accounting

Pirmais vāks
Prentice-Hall, 1942 - 948 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

PURCHASING AGENCIES
4285
Contract Procedure 3005
4363
Contract Forms 4501
4437

13 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija