Architecture and Its Interpretation: A Study of Expressive Systems in Architecture

Pirmais vāks
Rizzoli, 1979 - 271 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Foreword by Geoffrey Broadbent
7
Semiotic analysis
26
The contemporary scene
49
Autortiesības

21 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija