Publishing, Entertainment, Advertising and Allied Fields Law Quarterly, 1. sējums

Pirmais vāks
Callaghan & Company, 1961

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
5
2. sadaļa
12
3. sadaļa
31
Autortiesības

19 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija