Legislative Branch Appropriations for 2001: Hearings Before a Subcommittee of the Committee on Appropriations, House of Representatives, One Hundred Sixth Congress, Second Session, 2. daļa

Pirmais vāks

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija