Telecommunication Journal, 60. sējums,7-12. izdevums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1993

No grāmatas satura

Saturs

Asia TELECOM
274
POLICY HORIZONS
287
CONSIDERATIONS CONCERNING
293
Autortiesības

1 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija