Telecommunication Journal, 58. sējums,1-392. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1991

No grāmatas satura

Saturs

All manuscripts submitted for inser Official announcements
11
ITU publications
17
Material from this publication may be reproduced
25
Autortiesības

6 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija