The American Federationist, 79. sējums

Pirmais vāks
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 1972
Includes separately paged "Junior union section."

No grāmatas satura

Saturs

GEORGE MEANY In this Issue
1
New Directions in Manpower Policy
8
Legal Services as a New Union Benefit
16

2 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija