Greece & Rome

Pirmais vāks
At the Clarendon Press, 1957

No grāmatas satura

Saturs

THE RISE OF JULIUS CAESAR Lily Ross Taylor ΙΟ
18
A PROPHECY FULFILLED
28
CAESAR AS AN IMPERIALIST A N SherwinWhite
36
Autortiesības

45 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija