Telecommunication Journal, 50. sējums,1-332. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1983

No grāmatas satura

Saturs

1. sadaļa
47
2. sadaļa
56
3. sadaļa
138
Autortiesības

11 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija