Publishing, Entertainment, Advertising and Allied Fields Law Quarterly, 19. sējums

Pirmais vāks
Callaghan & Company, 1980

No grāmatas satura

Saturs

Current Cases
1
Current FTC and Other Actions
17
Union Contracts Employee Management
47
Autortiesības

17 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija