Publishing, Entertainment, Advertising and Allied Fields Law Quarterly, 12. sējums

Pirmais vāks
Callaghan & Company, 1973

No grāmatas satura

Saturs

Current Cases
1
Current FTC Actions
21
On Morals Privacy and the Constitution 3335
65
Autortiesības

23 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija