Petrarch's Remedies for Fortune Fair and Foul: Book II

Pirmais vāks
Indiana University Press, 1991

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija