Telecommunication Journal, 33. sējums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1966

No grāmatas satura

Saturs

transmissions Moscow Paris via Molnya
12
Gnägi Rudolf New head of the Swiss Department of Transport
56
Gracie J A The Aeronautical Conference
96

19 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija