Publishing, Entertainment, Advertising and Allied Fields Law Quarterly, 17. sējums

Pirmais vāks
Callaghan & Company, 1978

No grāmatas satura

Saturs

Current Cases
1
Current FTC and Other Actions
13
Informational Privacy and the Private Sector
55
Autortiesības

7 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija