Telecommunication Journal, 54. sējums,1-472. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1987

No grāmatas satura

Saturs

Contents
10
Editorial
81
JANUARY 1987
135
Autortiesības

16 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija