Journal of the Audio Engineering Society, 41. sējums

Pirmais vāks
Audio Engineering Society, 1993
"Directory of members" published as pt. 2 of Apr. 1954- issue.

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

NUMBER
5
Optical Diffraction Methods for Analysis and Control of Pit Geometry on Optical Disks
19
ENGINEERING REPORTS
41
Autortiesības

11 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija