Telecommunication Journal, 44. sējums,467-616. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1977

No grāmatas satura

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija