Telecommunication Journal, 52. sējums,1-392. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1985

Saturs

1. sadaļa
A-7
2. sadaļa
62
3. sadaļa
62
4. sadaļa
62
5. sadaļa
A-14
6. sadaļa
94
7. sadaļa
126
8. sadaļa
126
9. sadaļa
126
10. sadaļa
160
11. sadaļa
177
12. sadaļa
193
13. sadaļa
200
14. sadaļa
218
15. sadaļa
218
16. sadaļa
218

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bibliogrāfiskā informācija