Telecommunication Journal, 52. sējums,1-392. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1985

No grāmatas satura

Saturs

cate traffic to cablesatellite routes be tween nodes The links in the existing transPacific cable network have limited capacity and the planning model as...
15
Table 1
36
Austria
40
Autortiesības

45 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija