Telecommunication Journal, 52. sējums,1-392. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1985

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

1. sadaļa
62
2. sadaļa
62
3. sadaļa
62
Autortiesības

26 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija