Telecommunication Journal, 51. sējums,345-682. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1984

No grāmatas satura

Saturs

ference COMCITEL and the Interna
354
Contents
423
No VII JULY 1984
427
Autortiesības

12 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija