Telecommunication Journal, 51. sējums,345-682. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1984

No grāmatas satura

Saturs

where
363
250
389
700
399
Autortiesības

21 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija