Telecommunication Journal, 51. sējums,345-682. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1984

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Published each month by the International Telecom
487
All manuscripts submitted for insertion
535
Longrange planning for subscriber network
541
Autortiesības

4 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija