Intramural Law Review, 22. sējums

Pirmais vāks
School of Law, New York University, 1966

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

The Sovereigns Immunity Joel Forkosch
1
Infringement and Damages Harold Messing
19
The New Decedent Estate Law of New York
36

12 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija