Management Science: The Business Use of Operations Research

Pirmais vāks
Doubleday, 1968 - 192 lappuses

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Figures Are Not Enough
16
Chapter 2
29
Putting Probability Theory Into Action
46
Autortiesības

9 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija