Latvijas krievu identitāte: vēsturisks un socioloģisks apcerējums

Pirmais vāks
Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas Institūts, 2007 - 263 lappuses
0 Atsauksmes

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

Apine V Volkovs
7
Krievu tēma latviešu autoru darbos
56
Latvijas Republikas likumdošanas ietekme uz krievu
79
Autortiesības

8 citas sadaļas nav parādītas.

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija